Doe mee met de winactie!

Actievoorwaarden

  • Je wint één poster van 30x40
  • Deze poster kun je personaliseren
  • Je mag zelf kiezen of je liever een geboortebloem poster wilt of een ruimte poster
  •  Door deel te nemen aan de actie stemt de deelnemer in met deze actievoorwaarden.
  • De actie is geldig van 09-08-2023 tot 16-08-2023
  • Om deel te nemen, moeten deelnemers bepaalde persoonsgegevens naar PosterStories sturen om de winnaars te bepalen. De persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt voor de uitvoering van de actie en worden niet doorgegeven aan derden, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk anders heeft bevestigd. Na afloop van de actie, worden de gegevens die voor dit doel zijn opgeslagen, verwijderd.
  • Het moment van bekendmaking van de winnaar worden niet publieke gemeld. De winnaar ontvangt een persoonlijke mail. 
  • Bezwaar tegen de uitslag van de wedstrijd is uitgesloten. PosterStories behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 
  • De winnaar ontvangt binnen 7 werkdagen na beëindiging een persoonlijk bericht via het e-mailadres dat is achtergelaten op het formulier. De winnaar moet binnen 7 dagen na het verzenden van de winnende melding het postadres opgeven waarnaar de prijs moet worden verzonden. Bevestiging kan worden verzonden in een antwoord per e-mail of schriftelijk naar PosterStories. Na ontvangst van de bevestiging wordt de prijs binnen 14 werkdagen naar de winnaar(s) gestuurd. Als de winnaar niet bereikt kan worden of zich niet meldt binnen 7 dagen na de bekendmaking, verliest de winnaar het recht op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
  • PosterStories aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, verlies of teleurstelling die een deelnemer oploopt als gevolg van deelname aan of uitslag van de wedstrijd, het gebruik van het geschenk of de wijziging, schorsing of beëindiging van de wedstrijd.